AKTUALNOŚCI ZSCKR w POTOCZKU  

 

UCZNIOWIE ZSCKR W POTOCZKU PO RAZ DRUGI W 41 BAZIE LOTNICTWA SZKOLNEGO w DĘBLINIE

W dniu 10.10.2019 roku, uczniowie biorący udział w zajęciach z przedmiotu Bezpieczeństwo pożarowe z elementami ratownictwa, zwiedzali 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

W trakcie wycieczki uczniowie zapoznali się ze sprzętem jakim dysponuje baza.

Zobaczyli najnowszy szkolny samolot M-346, dzięki któremu polskie siły powietrzne mogą w pełni samodzielnie szkolić przyszłych pilotów takich nowoczesnych samolotów bojowych jak F-16, czy MiG-29.

W trakcie pobytu zapoznali się z zadaniami jednostki, odwiedzili wieżę kontroli lotów, oraz „ Dom Pilota.” Największym zainteresowaniem uczestników okazała się Wojskowa Straż Pożarna, która przedstawiła swoje zadania na terenie jednostki.

Uczniowie zapoznali się z zasadami rekrutacji do tej formacji, poznali sprzęt strażacki oraz mogli usiąść w pojazdach.

Mazur Zenon

Zabiegliński Mariusz

                 

 

 

___________________________________________________

do góry strony 

Uroczystość  nadania  imienia Powstańców Styczniowych  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

 Od 1 września 2019r. Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Potoczku noszą imię Powstańców Styczniowych. Oficjalne nadanie imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbyło się w czwartek, 3 października br.  

 Uroczystość zainaugurowano mszą świętą odprawioną przez proboszcza parafii w Potoku Wielki ks. Artura Dyjaka w  koncelebrze z proboszczem parafii Brzeziny ks. dziekanem Krzysztofem Woźniakiem, w czasie której nastąpiło poświęcenie odnowionego sztandaru szkoły. Licznie zgromadzonych na hali sportowej ZSCKR w Potoczku gości powitali dyrektor Dariusz Wolan i wicedyrektor Andrzej Olszyński. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciel MRiRW dr Józef Kobyłecki, Jerzy Bielecki, poseł na sejm PR, Elżbieta Denejko, dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie, prof. dr hab. Halina Buczkowska, prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  Andrzej Rolla Starosta Kraśnicki,  Leszek Nosal Wójt Gminy Potok Wielki, przedstawiciele władz samorządowych,  kierownicy jednostek powiatowych i przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, a także liczne grono pracodawców i rolników. Wraz z pocztami sztandarowymi na uroczystość przybyli także dyrektorzy szkół podstawowych  z terenu powiatu janowskiego i kraśnickiego, a także reprezentacja dyrektorów szkół rolniczych prowadzonych przez MRiRW.  Kulminacyjnym punktem uroczystości było  odczytanie Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie przekształcenia i zmian organizacyjnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Potoczku. Zarządzenie odczytał i przekazał na ręce dyrektora szkoły  dr Józef Kobyłecki, ekspert ds. oświaty rolniczej Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW.

O wyborze Powstańców Styczniowych na patrona szkoły zadecydowała cała społeczność szkolna -  nauczyciele, uczniowie i rodzice w ubiegłym roku szkolnym. Uzasadniając wybór dyrektor Dariusz Wolan przywołał wydarzenia związane z przebiegiem powstania styczniowego na naszym terenie, wspomniał o znanych i nieznanych z imienia uczestnikach tego największego zrywu niepodległościowego, składając jednocześnie zobowiązanie całej społeczności szkolnej do zachowania pamięci o bohaterach walki za naszą wolność i budowania tożsamości szkoły w oparciu o wartości i postawy patriotyczne.  

Termin  uroczystości nadania imienia szkole zbiegł się z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji dyrektor Dariusz Wolan złożył życzenia i podziękowania nauczycielom i pracownikom  szkoły oraz wręczył nagrody za ich pracę. Praca nauczycieli została również doceniona przez rodziców, w imieniu których życzenia i kosz kwiatów na ręce dyrektora szkoły przekazała przewodnicząca Rady Rodziców pani  Małgorzata Lewandowska. Dopełnieniem części oficjalnej, na którą złożył się również występ artystyczny naszej młodzieży, był uroczysty obiad z udziałem zaproszonych gości.  Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

 

                                         

 

___________________________________________________

do góry strony

„Lekcje z ZUS”                                                                                                                       

 „Lekcje z ZUS” to  autorski, projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń(zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Taką wiedzę będą nabywać uczniowie z klasy III FTP w zawodzie: technik rolnik.                                 

 Treści „Lekcji z ZUS” są zgodne z podstawą programową przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” (liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła II stopnia).Po zrealizowaniu projektu uczniowie potrafią:

·       przedstawiać funkcjonowanie systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej,

·       rozróżniać ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe; wymieniać zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

·       wykazać aktualność kwestii „starzenia się społeczeństwa”,

·       przedstawiać główne założenia polityki państwa wobec osób starszych,

·       wyjaśniać zasadę solidaryzmu społecznego w ubezpieczeniach społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nauczycielem prowadzącym ze strony ZSCKR w Potoczku jest Marianna Siembida.

                                                                                                     M.S.

___________________________________________________

do góry strony

starsze wiadomości