AKTUALNOŚCI ZSCKR w POTOCZKU  

 

Doświadczenia polowe w ZSCKR w Potoczku

W mijającym roku szkolnym, w naszej szkole wraz z firmą Mirpol prowadzimy doświadczenie polowe polegające na zastosowaniu różnych nawozów organicznych. Na powierzchni 3 ha gdzie uprawiany jest jęczmień jary odmiany Skald, pole zostało podzielone na 3 części .

Przed rozpoczęciem doświadczenia zostały pobrane próbki glebowe z całej powierzchni w okresie po zbiorze przedplonu. Dzięki przeprowadzeniu analizy gleby w stacji chemiczno – rolnej wiedzieliśmy jakie jest pH gleby zawartość substancji organicznej w glebie oraz zawartość niektórych pierwiastków odżywczych takich jak fosfor czy potas.

W okresie wczesno wiosennym na powierzchni 1 ha został zastosowany obornik w pełnej dawce. Wiosną został zastosowany nawóz organiczny Humac Agro na kolejnym poletku. Nawóz ten zawiera 79 % substancji organicznej w większości są to kwasy huminowe. Rozsiana została 1 tona tego nawozu organicznego. Na trzecim poletku nie był stosowany żaden nawóz organiczny. Na wszystkie trzy poletka zostało równomiernie zastosowane nawożenie mineralne: Przedsiewnie Polifoska 6 w ilości 250 kg/ha, oraz mocznik w ilości 140 kg/ha. Pogłównie zastosowano nawożenie azotem w postaci saletry amonowej w ilości 100 kg/ha.

Przeprowadzane doświadczenie ma na celu pokazać różnice  jakie są w stosowaniu na poletkach obornika nawozu organicznego oraz uprawa bez nawożenia organicznego.

Pod koniec czerwca zostały pobrane pierwsze próbki roślin jęczmienia, kolejne zostaną pobrane podczas zbioru podczas żniw.

                                                                                                                         JK

                         

powrót do góry strony

--------------------------------------------------------------------- 

Projekt „Żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej”

W ramach projektu „Żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej” odbędą się tradycyjne żniwa.

Gminny ośrodek kultury w Zaklikowie, Stowarzyszenie Koło Seniora Zaklików wspólnie z młodzieżą z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprezentują tradycyjne żniwa z wykorzystanie sierpa, kosy, młocki cepami.

Na koniec dnia przygotowany będzie poczęstunek i degustacja dawnych potraw. Odbędą się również konkursy z nagrodami na najlepsze powrósło, wiązanie i stawianie snopów i ludowe przyśpiewki.

Żniwa odbędą się w miejscowości Łysaków na polu u Pana Stanisława Małka. Pole położone jest przy polnej drodze Potoczek- Łysaków za kamieniołomami od strony Potoczka.

Początek żniw w dniu 13 lipca 2019 roku (sobota) o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy!

 Przedstawiciel Koła Seniora Zaklików

Danuta Sołtys

powrót do góry strony

---------------------------------------------------------------------

starsze wiadomosci