AKTUALNOŚCI ZSCKR w POTOCZKU

Rada Rodziców, Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

serdecznie zapraszają

na uroczyste otwarcie hali warsztatowej,

które odbędzie się  24 maja 2019r. o godz. 1030 na hali sportowej.

 

Program uroczystości:

945     - Rejestracja uczestników-miejsce hala sportowa

1030   - Uroczysta Msza Święta

1120   - Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia

1140    - Część artystyczna

1210    - Uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie hali

 

powrót do góry strony

--------------------------------------------------  

DNI OTWARTE 2019

Ponad 350 ósmoklasistów i gimnazjalistów odwiedziło naszą szkołę podczas Dni Otwartych, które odbyły się  13 i 14 maja 2019r.

Dni otwarte rozpoczęły się pokazem ratownictwa i musztry w wykonaniu naszej klasy mundurowej. Następnie odbyły się spotkania  z dyrekcją szkoły. Dyrektor Dariusz Wolan i wicedyrektor Andrzej Olszyński przedstawili naszą ofertę edukacyjną, opowiedzieli o funkcjonowaniu szkoły, podkreślili atuty wyboru nauki w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia.

Po spotkaniu  młodzież zwiedziła obiekty szkolne: pracownie, warsztaty szkolne, siłownię, plac manewrowy, pokoje w internacie. W czasie zwiedzania uczniowie mogli wziąć udział w konkursach przedmiotowych.

Można było także podpatrzeć zajęcia praktyczne naszych uczniów,

Formą podsumowania Dni Otwartych był quiz dla przedstawicieli szkół (gimnazjalistów i ósmoklasistów), podczas którego mogli oni sprawdzić, co zapamiętali z pobytu w naszej szkole.

Na zakończenie quizu dyrektor wręczył nagrody zwycięzcom, a także podziękował młodzieży  i ich opiekunom za przyjazd,  poświęcony czas oraz życzył trafnych wyborów.

Dni otwarte zakończyły występy taneczne naszych uczniów oraz wspólny grill z kiełbaskami.

J. Olszyńska

                                  

    więcej zdjęć

powrót do góry strony

--------------------------------------------------  

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ogłasza konkurs  na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Potoczek, 23-313 Potok Wielki, woj. lubelskie

szczegóły

powrót do góry strony

--------------------------------------------------  

 

Dni otwarte w Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

W piątek 11 maja 2019 roku uczniowie oddziału międzyklasowego Straż Pożarna ZSCKR w Potoczku byli na Dniu Otwartym w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie .

Uczniowie mieli możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami szkoły oraz obejrzenia bazy naukowo-dydaktycznej. Szkoła przestawiła swoją ofertę na przygotowanych stanowiskach, gdzie była możliwość porozmawiania ze swoimi przyszłymi wykładowcami i słuchaczami. W tym dniu była również dobra okazja, by dowiedzieć się, jakie przedmioty zdawać na maturze i jaki jest egzamin ze sprawności fizycznej.

Uczniowie otrzymali specjalne opracowane materiały informacyjne oraz mogli się zapoznać ze sprzętem jakim dysponuje szkoła.

Agnieszka Kozioł

           

 

powrót do góry strony

--------------------------------------------------  

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku      I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

Młodzież z klas pierwszych i drugich technikum, pod kierunkiem pani Agnieszki Kozioł i pana Piotra Wielgusa, przygotowała akademię poświęconą temu jakże ważnemu w historii Polski wydarzeniu. Pamiętajmy!

          

powrót do góry strony

-------------------------------------------------- 

3 maja 2019  Janów Lubelski

Delegacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku pod przewodnictwem dyrektora Dariusz Wolana uczestniczyła z Pocztem Sztandarowym  w uroczystych obchodach 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

   

powrót do góry strony

--------------------------------------------------

starsze wiadomości